Maskinentreprenörerna


VÄLKOMMEN TILL
EKILLA SCHAKT AB

Vi utför allt inom gräv-, mark- och anläggningsarbeten t.ex. schaktning för husgrunder, enskilda avloppsanläggningar, vatten- och avloppsledningar, poolgrävning, lekplatser, garageuppfarter, snöröjning, dränering, dikningsarbeten, plattläggning, tomtplanering och sprängning.
Läs mer om oss här.
 Nya bilder under pågående jobb.  

Adress
Ekillalundsvägen 1
746 92 Bålsta

Telefon
Kontor: 0171-520 53
Mobil: 070-214 00 14
Fax: 0171-520 53

Epost
ekillaschakt@habonet.net